New at Argento | Swarovski

Swarovski

Showing 1 - 239 of 239 Products
Sort By:

1.
Swarovski Dancing Crystal Silver Necklace
2.
Swarovski Crystalline Oval White Rose Watch
3.
Swarovski Lovely Crystals Grey & Rose Gold Watch
£85.00
£249.00
£259.00
 
4.
Swarovski Crystalline Oval Grey Leather Watch
5.
Swarovski Crystalline Pure Silver Watch
6.
Swarovski Silver Entwined Hearts Necklace
£219.00
£249.00
£85.00
 
7.
Swarovski Diapason Crystal Bangle
8.
Swarovski Crystalline Oval Grey Rose Watch
9.
Swarovski Rose Gold Double Bangle
£99.00
£249.00
£69.00
 
10.
Swarovski Glowing Moon Layered Necklace
11.
Swarovski Crystal Wishes Heart Bracelet Set
12.
Swarovski Crystalline Pure Rose Gold Watch
£99.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£79.00
£279.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
13.
Swarovski Crystaldust Blush Pink Bangle  (Small)
14.
Swarovski Dancing Crystal Blue Necklace
15.
Swarovski White Oval Watch
£59.00
£85.00
£219.00
 
16.
Swarovski Solitaire Crystal Earrings
17.
Swarovski Subtle Rose Bracelet
18.
Swarovski Dancing Crystal Silver Set
£45.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (2)
£99.00
£125.00
 
19.
Swarovski Solitaire Pendant
20.
Swarovski Dancing Crystal Rose Gold Necklace
21.
Swarovski Fresh Rose Necklace
£69.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (2)
£85.00
£85.00
 
22.
Swarovski Silver Entwined Hearts Set
23.
Swarovski Angelic Rose Gold Bracelet
24.
Swarovski Crystal Wishes Key Bracelet Set
£109.00
£109.00
£79.00
 
25.
Swarovski Crystaldust Blush Pink Bangle  (Medium)
26.
Swarovski Rose Gold Disc Necklace
27.
Swarovski Dancing Crystal Silver Earrings
£59.00
£49.00
£69.00
 
28.
Swarovski Crystalline Oval Midnight Blue Watch
29.
Swarovski Subtle Pink & Rose Gold Bracelet
30.
Swarovski Crystal Wishes Heart Necklace
£279.00
£69.00
£85.00
 
31.
Swarovski Lovely Crystals White & Gold Watch
32.
Swarovski Dear Rose Gold Crystal Necklace
33.
Swarovski Graceful Mini Rose Gold Watch
£259.00
£85.00
£249.00
 
34.
Swarovski Crystaldust Paradise Shine Double Bangle (Small)
35.
Swarovski Crystaldust Paradise Shine Double Bangle (Medium)
36.
Swarovski Emily Bracelet
£79.00
£79.00
£79.00
 
37.
Swarovski Crystaldust Paradise Shine Bangle (Small)
38.
Swarovski Crystaldust White Cuff Bangle
39.
Swarovski Angelic Earrings
£59.00
£59.00
£59.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
40.
Swarovski Duo Small Heart Siam Pendant
41.
Swarovski Rose Gold Angelic Earrings
42.
Swarovski Diapason Crystal V Gift Set
£69.00
£49.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£219.00
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
 
43.
Swarovski Generation Silver Spiral Earrings
44.
Swarovski Crystal Wishes Star Necklace
45.
Swarovski Fantastic Gift Set
£69.00
£85.00
£199.00
 
46.
Swarovski Gallery Blue Stone Set
47.
Swarovski Subtle Rhodium Bracelet
48.
Swarovski Tennis Bracelet
£99.00
£99.00
£89.00
 
49.
Swarovski Globe Crystal Drop Earrings
50.
Swarovski Gold Groove Bangle
51.
Swarovski Fiction Rose Torque Necklace
£59.00
£149.00
£149.00
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
 
52.
Swarovski Crystaldust Paradise Shine Bangle (Medium)
53.
Swarovski Crystaldust Black Cuff Bangle
54.
Swarovski Twisty Rose Gold Drop Bangle
£59.00
£59.00
£59.00
 
55.
Swarovski Attract Triangle Studs
56.
Swarovski Fine Rose Hoops
57.
Swarovski Angelic Crystal Necklace
£35.00
£45.00
Average Rating 3Average Rating 3Average Rating 3 (1)
£159.00
 
58.
Swarovski Crystaldust Purple Double Bangle
59.
Swarovski Crystaldust Double Grey Bangle
60.
Swarovski Dear Small Crystal Necklace
£79.00
£79.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£79.00
 
61.
Swarovski Forward Rose Ear Jackets
62.
Swarovski Duo Pendant Wing
63.
Swarovski Generation Silver Spiral Set
£69.00
£69.00
£125.00
 
64.
Swarovski Crystal Wishes Star Earrings
65.
Swarovski Celestial Crystal Earrings
66.
Swarovski Gipsy Earring Set
£49.00
£49.00
£69.00
 
67.
Swarovski Delta Rose Gold Earrings
68.
Swarovski Gold Groove Statement Ring Size 58
69.
Swarovski Crystalline White Ballpoint Pen
£69.00
£109.00
£25.00
 
70.
Swarovski Favor Round Crystal Gift Set
71.
Swarovski Crystaldust Grey Cuff Bangle
72.
Swarovski Crystaldust Gold Choker
£99.00
£59.00
£49.00
 
73.
Swarovski Crystalline Rose Gold Ballpoint Pen
74.
Swarovski Tennis Bracelet Rose Gold Crystal
75.
Swarovski Gold Groove Pendant
£25.00
£89.00
£99.00
 
76.
Swarovski Glowing Key Layered Necklace
77.
Swarovski Gave Silver Buckle Bangle (Small)
78.
Swarovski Gallery Rose Gold & Pear Cut Bangle
£99.00
£99.00
£99.00
 
79.
Swarovski Graceful Twist Bangle
80.
Swarovski Fine Rhodium Bangle
81.
Swarovski Friend Rose Gold Bangle
£99.00
£99.00
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
£99.00
 
82.
Swarovski Fine Rose Gold Bangle
83.
Swarovski Fresh Rose Gold Bangle
84.
Swarovski Frisson Rose Ring
£99.00
£99.00
£45.00
 
85.
Swarovski Dancing Crystal Gold Necklace
86.
Swarovski Dancing Crystal Rose Gold Heart Necklace
87.
Swarovski Dancing Crystal Silver Heart Necklace
£85.00
£85.00
£85.00
 
88.
Swarovski Gold & Blue Layered Necklace
89.
Swarovski Crystal Wishes Evil Eye Necklace
90.
Swarovski Fizzy Rhodium Bangle
£85.00
£85.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£85.00
 
91.
Swarovski Attract Clear Heart Gift Set
92.
Swarovski Attract Round Gift Set
93.
Swarovski Dancing Crystal Gold Earrings
£85.00
£85.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£69.00
 
94.
Swarovski Crystal Wishes Evil Eye Bracelet Set
95.
Swarovski Diapsaon Crystal Earrings
96.
Swarovski Stardust Deluxe Silver Bracelet
£79.00
£79.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£79.00
 
97.
Swarovski Crystalline Lilac Ballpoint Pen
98.
Swarovski Crystaldust Purple Bangle - Medium
99.
Swarovski Slake Deluxe White Bracelet
£25.00
£59.00
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
£59.00
 
100.
Swarovski Dancing Crystal Rose Gold Earrings
101.
Swarovski Gipsy Layered Necklace
102.
Swarovski Crystaldust Blue Cuff Bangle
£69.00
£69.00
£59.00
 
103.
Swarovski Funk Rhodium Earrings
104.
Swarovski Crystalline Stardust Blue Pen
105.
Swarovski Fizzy Rhodium Earrings
£49.00
£25.00
£49.00
 
106.
Swarovski Vittore White Ring
107.
Swarovski Christie Pear Crystal Earrings
108.
Swarovski Crystal Wishes Moon Earrings
£49.00
£49.00
£45.00
 
109.
Swarovski Crystalline Stardust Crystal Pen
110.
Swarovski Cupid Rose Gold Earrings
111.
Swarovski Crystalline Stardust Pink Pen
£45.00
£45.00
£25.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
112.
Swarovski Crystalline Vintage Rose Stardust Pen
113.
Swarovski Crystaldust Blush Pink Double Bangle (Small)
114.
Swarovski Lovely Crystals Silver Bracelet Watch
£25.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£79.00
£279.00
 
115.
Swarovski Lovely Crystals Rose Gold Bracelet Watch
116.
Swarovski Lovely Crystals Gold Bracelet Watch
117.
Swarovski Guardian Rose Gold Heart Earrings
£319.00
£319.00
£45.00
 
118.
Swarovski Gold Groove Statement Ring Size 55
119.
Swarovski Gold Groove Statement Ring Size 52
120.
Swarovski Gold Groove Ring  Size 52
£109.00
£109.00
£79.00
 
121.
Swarovski Gray Rose Gold Open Ring Size 50
122.
Swarovski Gray Silver Open Ring Size 50
123.
Swarovski Gray Silver Ring  Size 58
£69.00
£69.00
£85.00
 
124.
Swarovski Gray Silver Ring  Size 55
125.
Swarovski Gray Silver Ring Size 52
126.
Swarovski Graceful Rose Gold Twist Necklace
£85.00
£85.00
£85.00
 
127.
Swarovski Graceful Twist Necklace
128.
Swarovski Graceful Mini Silver Watch
129.
Swarovski Gilberte Gold Hoop Earrings
£85.00
£199.00
£85.00
 
130.
Swarovski Crystal Silver Get Bangle (Small)
131.
Swarovski Crystal Silver Get Bangle (Medium)
132.
Swarovski Crystal Silver Get Bangle (Large)
£99.00
£99.00
£99.00
 
133.
Swarovski Crystal Rose Gold Get Bangle (Small)
134.
Swarovski Crystal Rose Gold Get Bangle (Medium)
135.
Swarovski Crystal Rose Gold Get Bangle (Large)
£99.00
£99.00
£99.00
 
136.
Swarovski Pear Crystal Rose Gold Pull Bracelet
137.
Swarovski Oval Crystal Gold Pull Bracelet
138.
Swarovski Silver Genius Ring Size 60
£79.00
£79.00
£99.00
 
139.
Swarovski Silver Genius Ring Size 58
140.
Swarovski Silver Genius Ring Size 55
141.
Swarovski Silver Genius Ring Size 52
£99.00
£99.00
£99.00
 
142.
Swarovski Generation Rose Gold Spiral Earrings
143.
Swarovski Gave Rose Gold Buckle Bangle (Small)
144.
Swarovski Gave Rose Gold Buckle Bangle (Medium)
£69.00
£99.00
£99.00
 
145.
Swarovski Gallery Rose Gold Ring Set Size 58
146.
Swarovski Gallery Rose Gold Ring Set Size 55
147.
Swarovski Gallery Rose Gold Ring Set Size 52
£99.00
£99.00
£99.00
 
148.
Swarovski Gallery Rose Gold Ring Set Size 50
149.
Swarovski Gallery Blue Ring Set Size 58
150.
Swarovski Gallery Blue Ring Set Size 55
£99.00
£99.00
£99.00
 
151.
Swarovski Gallery Blue Ring Set Size 52
152.
Swarovski Gallery Blue Ring Set Size 50
153.
Swarovski Gallery Rose Gold & Square Cut Bangle
£99.00
£99.00
£99.00
 
154.
Swarovski Gold Emily Bracelet
155.
Swarovski Crystalline Pure Gold Watch
156.
Swarovski Crystalline Grey Ballpoint Pen
£79.00
£279.00
£25.00
 
157.
Swarovski Crystalline Pink Ballpoint Pen
158.
Swarovski Crystalline Black Ballpoint Pen
159.
Swarovski Crystaldust Purple Bangle  - Large
£25.00
£25.00
£59.00
 
160.
Swarovski Crystaldust Pink Bracelet (Small)
161.
Swarovski Attract Earring Set
162.
Swarovski Gray Rose Gold Open Ring Size 58
£59.00
£49.00
£69.00
 
163.
Swarovski Gray Rose Gold Open Ring Size 55
164.
Swarovski Gray Rose Gold Open Ring Size 52
165.
Swarovski Gray Silver Open Ring Size 58
£69.00
£69.00
£69.00
 
166.
Swarovski Gray Silver Open Ring Size 55
167.
Swarovski Gray Silver Open Ring Size 52
168.
Swarovski Gray Rose Gold Ring Size 58
£69.00
£69.00
£85.00
 
169.
Swarovski Gray Rose Gold Ring Size 55
170.
Swarovski Gray Rose Gold Ring Size 52
171.
Swarovski Gray Rose Gold Necklace
£85.00
£85.00
£85.00
 
172.
Swarovski Gray Silver Necklace
173.
Swarovski Glowing Strandage Necklace
174.
Swarovski Globe Blue Crystal Drop Earrings
£85.00
£99.00
£59.00
 
175.
Swarovski Gipsy Gold Necklace
176.
Swarovski Rose Gold Circle Ring Set
177.
Swarovski Rose Gold Circle Ring Set
£199.00
£99.00
£99.00
 
178.
Swarovski Rose Gold Circle Ring Set
179.
Swarovski Rose Gold Layered Necklace
180.
Swarovski Gilberte Rose Gold & Silver Hoop Earrings
£99.00
£85.00
£85.00
 
181.
Swarovski Gilberte Silver Hoop Earrings
182.
Swarovski Gave Silver Buckle Bangle (Medium)
183.
Swarovski Gallery Rose Gold Square Earrings
£85.00
£99.00
£49.00
 
184.
Swarovski Rose Gold Emily Bracelet
185.
Swarovski Crystalline Gold Ballpoint Pen
186.
Swarovski Crystalline Silver Ballpoint Pen
£79.00
£25.00
£25.00
 
187.
Swarovski Crystaldust Pink Bracelet (Medium)
188.
Swarovski Crystaldust Blush Pink Double Bangle (Medium)
189.
Swarovski Crystal Wishes Heart Earrings
£59.00
£79.00
£49.00
 
190.
Swarovski Attract Triangle Ear Jackets
191.
Swarovski Subtle Gold Bracelet
192.
Swarovski Funk Rhodium Ring Set
£45.00
£99.00
£99.00
 
193.
Swarovski Fizzy Rhodium Necklace
194.
Swarovski Fiction Rose Gold Hoops
195.
Swarovski Fiction Double Rose Gold Bangle
£159.00
£69.00
£109.00
 
196.
Swarovski Fiction Rose Bangle
197.
Swarovski Algeria Grey Rose Watch
198.
Swarovski Algeria Black Watch
£85.00
£279.00
£279.00
 
199.
Swarovski Fizzy Small Gift set
200.
Swarovski Fizzy Gift set
201.
Swarovski Fizzy Rhodium Pendant
£99.00
£109.00
£59.00
 
202.
Swarovski Fine Rose Necklace
203.
Swarovski Fine Rhodium Necklace
204.
Swarovski Fantastic Pierced Earrings
£85.00
£85.00
£59.00
 
205.
Swarovski Fantastic Medium Necklace
206.
Swarovski Fantastic Large Necklace
207.
Swarovski Fantastic Small Necklace
£85.00
£159.00
£69.00
 
208.
Swarovski Fantastic Rhodium Bangle
209.
Swarovski Crystaldust Double Blue Bangle
210.
Swarovski Crystaldust Double Black Bangle
£99.00
£79.00
£79.00
 
211.
Swarovski Funk Rhodium Gift Set
212.
Swarovski Small Funk Rhodium Necklace
213.
Swarovski Large Funk Rose Necklace
£99.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£59.00
£125.00
 
214.
Swarovski Funk Rose Necklace
215.
Swarovski Friend Rhodium Bangle
216.
Swarovski Fresh Rhodium Necklace
£79.00
£99.00
£85.00
 
217.
Swarovski Algeria Steel Watch
218.
Swarovski Ethic Narrow Rose Gold Crystal Bangle
219.
Swarovski Crystalline Stardust Rose Gold Pen
£249.00
£109.00
£45.00
 
220.
Swarovski Crystalline Stardust Gold Pen
221.
Swarovski Crystalline Stardust Peach Pen
222.
Swarovski Crystalline Rhodium Stardust Pen
£45.00
£24.00
£25.00
 
223.
Swarovski Crystalline Gold Stardust Pen
224.
Swarovski Circle Rose Gold Pendant
225.
Swarovski Circle Mini Earrings
£25.00
£69.00
£59.00
 
226.
Swarovski Octea Dressy White and Rose Gold Watch
227.
Swarovski Circle Pendant
228.
Swarovski Delta Small Rose Gold Necklace
£279.00
£69.00
£69.00
 
229.
Swarovski Distinct Rose Gold Narrow Bangle
230.
Swarovski Stardust Deluxe Gold Bracelet
231.
Swarovski Stardust Deluxe Bronze Bracelet
£85.00
£79.00
£79.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
232.
Swarovski Delta Rose Gold Pendant
233.
Swarovski Creativity Rose Gold Crystal Ring
234.
Swarovski Circlet Mixed Metal Pendant
£79.00
£79.00
£99.00
 
235.
Swarovski Circlet Mixed Metal Bracelet
236.
Swarovski Attract Gold Ring
237.
Swarovski Slake Silk Bracelet
£125.00
£79.00
£59.00
 
238.
Swarovski Rose Gold Solitaire Crystal Earrings
239.
Swarovski Circle Bracelet
 
£45.00
£99.00
 
 


Shop Swarovski Jewellery | Argento

Stunning Swarovski Crystal pieces that make a show-stopping statement

The Swarovski Jewellery Collection at Argento is simply stunning, adding glamour to any outfit. Choose from contemporary rose gold pieces or go for classic Hollywood glamour with crystal necklaces and matching earrings.