New at Argento | Swarovski

Swarovski

Showing 1 - 241 of 241 Products
Sort By:

1.
Swarovski Distinct Rose Gold Narrow Bangle
2.
Swarovski Twisty Rose Gold Drop Bangle
3.
Swarovski Diapason Crystal Bangle
£85.00
£59.00
£99.00
 
4.
Swarovski Crystaldust Black Cuff Bangle
5.
Swarovski Friend Rhodium Bangle
6.
Swarovski Crystaldust Double Grey Bangle
£59.00
£99.00
£79.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
7.
Swarovski Crystaldust Double Black Bangle
8.
Swarovski Crystaldust Grey Cuff Bangle
9.
Swarovski Crystaldust White Cuff Bangle
£79.00
£59.00
£59.00
 
10.
Swarovski Crystaldust Blue Cuff Bangle
11.
Swarovski Fresh Rose Gold Bangle
12.
Swarovski Crystaldust Double Blue Bangle
£59.00
£99.00
£79.00
 
13.
Swarovski Fantastic Rhodium Bangle
14.
Swarovski Fizzy Rhodium Bangle
15.
Swarovski Fiction Rose Bangle
£99.00
£85.00
£85.00
 
16.
Swarovski Fiction Double Rose Gold Bangle
17.
Swarovski Friend Rose Gold Bangle
18.
Swarovski Crystaldust Blush Pink Double Bangle (Small)
£109.00
£99.00
£79.00
 
19.
Swarovski Crystaldust Purple Double Bangle
20.
Swarovski White Oval Watch
21.
Swarovski Octea Dressy White and Rose Gold Watch
£79.00
£219.00
£279.00
 
22.
Swarovski Algeria Steel Watch
23.
Swarovski Crystalline Oval White Rose Watch
24.
Swarovski Crystalline Oval Grey Rose Watch
£249.00
£249.00
£249.00
 
25.
Swarovski Algeria Black Watch
26.
Swarovski Algeria Grey Rose Watch
27.
Swarovski Crystalline Oval Grey Leather Watch
£279.00
£279.00
£219.00
 
28.
Swarovski Crystalline Pure Rose Gold Watch
29.
Swarovski Crystalline Pure Silver Watch
30.
Swarovski Lovely Crystals Grey & Rose Gold Watch
£279.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£249.00
£259.00
 
31.
Swarovski Crystalline Oval Midnight Blue Watch
32.
Swarovski Crystalline Pure Gold Watch
33.
Swarovski Graceful Mini Rose Gold Watch
£279.00
£279.00
£249.00
 
34.
Swarovski Graceful Mini Silver Watch
35.
Swarovski Lovely Crystals White & Gold Watch
36.
Swarovski Lovely Crystals Gold Bracelet Watch
£199.00
£259.00
£319.00
 
37.
Swarovski Lovely Crystals Rose Gold Bracelet Watch
38.
Swarovski Lovely Crystals Silver Bracelet Watch
39.
Swarovski Solitaire Pendant
£319.00
£279.00
£69.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (2)
 
40.
Swarovski Circlet Mixed Metal Pendant
41.
Swarovski Delta Rose Gold Pendant
42.
Swarovski Fizzy Rhodium Pendant
£99.00
£79.00
£59.00
 
43.
Swarovski Attract Round Gift Set
44.
Swarovski Diapason Crystal V Gift Set
45.
Swarovski Crystalline Gold Stardust Pen
£85.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£219.00
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
£25.00
 
46.
Swarovski Crystalline Rhodium Stardust Pen
47.
Swarovski Crystalline Vintage Rose Stardust Pen
48.
Swarovski Attract Clear Heart Gift Set
£25.00
£25.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£85.00
 
49.
Swarovski Crystalline Stardust Blue Pen
50.
Swarovski Crystalline Stardust Peach Pen
51.
Swarovski Crystalline Stardust Pink Pen
£25.00
£24.00
£25.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
52.
Swarovski Crystalline Stardust Gold Pen
53.
Swarovski Crystalline Stardust Rose Gold Pen
54.
Swarovski Crystalline Stardust Crystal Pen
£45.00
£45.00
£45.00
 
55.
Swarovski Funk Rhodium Gift Set
56.
Swarovski Favor Round Crystal Gift Set
57.
Swarovski Fizzy Gift set
£99.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£99.00
£109.00
 
58.
Swarovski Fizzy Small Gift set
59.
Swarovski Fantastic Gift Set
60.
Swarovski Crystalline Silver Ballpoint Pen
£99.00
£199.00
£25.00
 
61.
Swarovski Crystalline Lilac Ballpoint Pen
62.
Swarovski Crystalline Gold Ballpoint Pen
63.
Swarovski Crystalline Rose Gold Ballpoint Pen
£25.00
£25.00
£25.00
 
64.
Swarovski Silver Entwined Hearts Set
65.
Swarovski Dancing Crystal Silver Set
66.
Swarovski Crystalline Black Ballpoint Pen
£109.00
£125.00
£25.00
 
67.
Swarovski Crystalline Pink Ballpoint Pen
68.
Swarovski Crystalline Grey Ballpoint Pen
69.
Swarovski Crystalline White Ballpoint Pen
£25.00
£25.00
£25.00
 
70.
Swarovski Gallery Blue Stone Set
71.
Swarovski Generation Silver Spiral Set
72.
Swarovski Angelic Earrings
£99.00
£125.00
£59.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
73.
Swarovski Rose Gold Angelic Earrings
74.
Swarovski Celestial Crystal Earrings
75.
Swarovski Christie Pear Crystal Earrings
£49.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£49.00
£49.00
 
76.
Swarovski Rose Gold Solitaire Crystal Earrings
77.
Swarovski Solitaire Crystal Earrings
78.
Swarovski Delta Rose Gold Earrings
£45.00
£45.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (2)
£69.00
 
79.
Swarovski Diapsaon Crystal Earrings
80.
Swarovski Circle Mini Earrings
81.
Swarovski Cupid Rose Gold Earrings
£79.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£59.00
£45.00
 
82.
Swarovski Funk Rhodium Earrings
83.
Swarovski Fantastic Pierced Earrings
84.
Swarovski Fine Rose Hoops
£49.00
£59.00
£45.00
Average Rating 3Average Rating 3Average Rating 3 (1)
 
85.
Swarovski Fizzy Rhodium Earrings
86.
Swarovski Fiction Rose Gold Hoops
87.
Swarovski Forward Rose Ear Jackets
£49.00
£69.00
£69.00
 
88.
Swarovski Attract Triangle Ear Jackets
89.
Swarovski Attract Triangle Studs
90.
Swarovski Crystal Wishes Heart Earrings
£45.00
£35.00
£49.00
 
91.
Swarovski Crystal Wishes Moon Earrings
92.
Swarovski Gallery Rose Gold Square Earrings
93.
Swarovski Gilberte Silver Hoop Earrings
£45.00
£49.00
£85.00
 
94.
Swarovski Gilberte Rose Gold & Silver Hoop Earrings
95.
Swarovski Gipsy Earring Set
96.
Swarovski Globe Crystal Drop Earrings
£85.00
£69.00
£59.00
 
97.
Swarovski Globe Blue Crystal Drop Earrings
98.
Swarovski Dancing Crystal Rose Gold Earrings
99.
Swarovski Dancing Crystal Silver Earrings
£59.00
£69.00
£69.00
 
100.
Swarovski Attract Earring Set
101.
Swarovski Crystal Wishes Star Earrings
102.
Swarovski Generation Rose Gold Spiral Earrings
£49.00
£49.00
£69.00
 
103.
Swarovski Generation Silver Spiral Earrings
104.
Swarovski Gilberte Gold Hoop Earrings
105.
Swarovski Guardian Rose Gold Heart Earrings
£69.00
£85.00
£45.00
 
106.
Swarovski Dancing Crystal Gold Earrings
107.
Swarovski Vittore White Ring
108.
Swarovski Attract Gold Ring
£69.00
£49.00
£79.00
 
109.
Swarovski Creativity Rose Gold Crystal Ring
110.
Swarovski Frisson Rose Ring
111.
Swarovski Funk Rhodium Ring Set
£79.00
£45.00
£99.00
 
112.
Swarovski Rose Gold Circle Ring Set
113.
Swarovski Rose Gold Circle Ring Set
114.
Swarovski Rose Gold Circle Ring Set
£99.00
£99.00
£99.00
 
115.
Swarovski Gray Rose Gold Ring Size 52
116.
Swarovski Gray Rose Gold Ring Size 55
117.
Swarovski Gray Rose Gold Ring Size 58
£85.00
£85.00
£85.00
 
118.
Swarovski Gray Silver Open Ring Size 52
119.
Swarovski Gray Silver Open Ring Size 55
120.
Swarovski Gray Silver Open Ring Size 58
£69.00
£69.00
£69.00
 
121.
Swarovski Gray Rose Gold Open Ring Size 52
122.
Swarovski Gray Rose Gold Open Ring Size 55
123.
Swarovski Gray Rose Gold Open Ring Size 58
£69.00
£69.00
£69.00
 
124.
Swarovski Gallery Blue Ring Set Size 50
125.
Swarovski Gallery Blue Ring Set Size 52
126.
Swarovski Gallery Blue Ring Set Size 55
£99.00
£99.00
£99.00
 
127.
Swarovski Gallery Blue Ring Set Size 58
128.
Swarovski Gallery Rose Gold Ring Set Size 50
129.
Swarovski Gallery Rose Gold Ring Set Size 52
£99.00
£99.00
£99.00
 
130.
Swarovski Gallery Rose Gold Ring Set Size 55
131.
Swarovski Gallery Rose Gold Ring Set Size 58
132.
Swarovski Silver Genius Ring Size 52
£99.00
£99.00
£99.00
 
133.
Swarovski Silver Genius Ring Size 55
134.
Swarovski Silver Genius Ring Size 58
135.
Swarovski Silver Genius Ring Size 60
£99.00
£99.00
£99.00
 
136.
Swarovski Gray Silver Ring Size 52
137.
Swarovski Gray Silver Ring  Size 55
138.
Swarovski Gray Silver Ring  Size 58
£85.00
£85.00
£85.00
 
139.
Swarovski Gray Silver Open Ring Size 50
140.
Swarovski Gray Rose Gold Open Ring Size 50
141.
Swarovski Gold Groove Ring  Size 52
£69.00
£69.00
£79.00
 
142.
Swarovski Gold Groove Statement Ring Size 52
143.
Swarovski Gold Groove Statement Ring Size 55
144.
Swarovski Gold Groove Statement Ring Size 58
£109.00
£109.00
£109.00
 
145.
Swarovski Circle Bracelet
146.
Swarovski Tennis Bracelet
147.
Swarovski Emily Bracelet
£99.00
£89.00
£79.00
 
148.
Swarovski Tennis Bracelet Rose Gold Crystal
149.
Swarovski Slake Deluxe White Bracelet
150.
Swarovski Slake Silk Bracelet
£89.00
£59.00
£59.00
 
151.
Swarovski Circlet Mixed Metal Bracelet
152.
Swarovski Stardust Deluxe Bronze Bracelet
153.
Swarovski Stardust Deluxe Gold Bracelet
£125.00
£79.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£79.00
 
154.
Swarovski Stardust Deluxe Silver Bracelet
155.
Swarovski Ethic Narrow Rose Gold Crystal Bangle
156.
Swarovski Subtle Rhodium Bracelet
£79.00
£109.00
£99.00
 
157.
Swarovski Subtle Rose Bracelet
158.
Swarovski Angelic Rose Gold Bracelet
159.
Swarovski Fine Rose Gold Bangle
£99.00
£109.00
£99.00
 
160.
Swarovski Subtle Gold Bracelet
161.
Swarovski Fine Rhodium Bangle
162.
Swarovski Crystal Wishes Evil Eye Bracelet Set
£99.00
£99.00
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
£79.00
 
163.
Swarovski Crystal Wishes Heart Bracelet Set
164.
Swarovski Crystal Wishes Key Bracelet Set
165.
Swarovski Crystaldust Paradise Shine Double Bangle (Medium)
£79.00
£79.00
£79.00
 
166.
Swarovski Crystaldust Blush Pink Double Bangle (Medium)
167.
Swarovski Crystaldust Paradise Shine Bangle (Medium)
168.
Swarovski Crystaldust Pink Bracelet (Medium)
£79.00
£59.00
£59.00
 
169.
Swarovski Crystaldust Blush Pink Bangle  (Medium)
170.
Swarovski Silver Entwined Hearts Bangle
171.
Swarovski Rose Gold Emily Bracelet
£59.00
£85.00
£79.00
 
172.
Swarovski Gave Silver Buckle Bangle (Medium)
173.
Swarovski Rose Gold Double Bangle
174.
Swarovski Graceful Twist Bangle
£99.00
£69.00
£99.00
 
175.
Swarovski Subtle Pink & Rose Gold Bracelet
176.
Swarovski Crystaldust Paradise Shine Double Bangle (Small)
177.
Swarovski Crystaldust Paradise Shine Bangle (Small)
£69.00
£79.00
£59.00
 
178.
Swarovski Crystaldust Pink Bracelet (Small)
179.
Swarovski Crystaldust Purple Bangle - Medium
180.
Swarovski Crystaldust Purple Bangle  - Large
£59.00
£59.00
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
£59.00
 
181.
Swarovski Crystaldust Blush Pink Bangle  (Small)
182.
Swarovski Gold Emily Bracelet
183.
Swarovski Gallery Rose Gold & Pear Cut Bangle
£59.00
£79.00
£99.00
 
184.
Swarovski Gallery Rose Gold & Square Cut Bangle
185.
Swarovski Gave Rose Gold Buckle Bangle (Medium)
186.
Swarovski Gave Rose Gold Buckle Bangle (Small)
£99.00
£99.00
£99.00
 
187.
Swarovski Gave Silver Buckle Bangle (Small)
188.
Swarovski Oval Crystal Gold Pull Bracelet
189.
Swarovski Pear Crystal Rose Gold Pull Bracelet
£99.00
£79.00
£79.00
 
190.
Swarovski Crystal Rose Gold Get Bangle (Large)
191.
Swarovski Crystal Rose Gold Get Bangle (Medium)
192.
Swarovski Crystal Rose Gold Get Bangle (Small)
£99.00
£99.00
£99.00
 
193.
Swarovski Crystal Silver Get Bangle (Large)
194.
Swarovski Crystal Silver Get Bangle (Medium)
195.
Swarovski Crystal Silver Get Bangle (Small)
£99.00
£99.00
£99.00
 
196.
Swarovski Gold Groove Bangle
197.
Swarovski Angelic Crystal Necklace
198.
Swarovski Delta Small Rose Gold Necklace
£149.00
£159.00
£69.00
 
199.
Swarovski Circle Pendant
200.
Swarovski Duo Small Heart Siam Pendant
201.
Swarovski Duo Pendant Wing
£69.00
£69.00
£69.00
 
202.
Swarovski Circle Rose Gold Pendant
203.
Swarovski Dear Rose Gold Crystal Necklace
204.
Swarovski Dear Small Crystal Necklace
£69.00
£85.00
£79.00
 
205.
Swarovski Fresh Rhodium Necklace
206.
Swarovski Fresh Rose Necklace
207.
Swarovski Funk Rose Necklace
£85.00
£85.00
£79.00
 
208.
Swarovski Large Funk Rose Necklace
209.
Swarovski Small Funk Rhodium Necklace
210.
Swarovski Fantastic Small Necklace
£125.00
£59.00
£69.00
 
211.
Swarovski Fantastic Large Necklace
212.
Swarovski Fantastic Medium Necklace
213.
Swarovski Fine Rhodium Necklace
£159.00
£85.00
£85.00
 
214.
Swarovski Fine Rose Necklace
215.
Swarovski Fiction Rose Torque Necklace
216.
Swarovski Fizzy Rhodium Necklace
£85.00
£149.00
Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4Average Rating 4 (1)
£159.00
 
217.
Swarovski Crystal Wishes Evil Eye Necklace
218.
Swarovski Crystal Wishes Heart Necklace
219.
Swarovski Silver Entwined Hearts Necklace
£85.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
£85.00
£85.00
 
220.
Swarovski Gold & Blue Layered Necklace
221.
Swarovski Rose Gold Layered Necklace
222.
Swarovski Rose Gold Disc Necklace
£85.00
£85.00
£49.00
 
223.
Swarovski Gipsy Layered Necklace
224.
Swarovski Gipsy Gold Necklace
225.
Swarovski Glowing Moon Layered Necklace
£69.00
£199.00
£99.00
Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5Average Rating 5 (1)
 
226.
Swarovski Glowing Strandage Necklace
227.
Swarovski Gray Silver Necklace
228.
Swarovski Gray Rose Gold Necklace
£99.00
£85.00
£85.00
 
229.
Swarovski Dancing Crystal Silver Heart Necklace
230.
Swarovski Dancing Crystal Rose Gold Heart Necklace
231.
Swarovski Dancing Crystal Blue Necklace
£85.00
£85.00
£85.00
 
232.
Swarovski Dancing Crystal Silver Necklace
233.
Swarovski Dancing Crystal Rose Gold Necklace
234.
Swarovski Crystal Wishes Star Necklace
£85.00
£85.00
£85.00
 
235.
Swarovski Crystaldust Gold Choker
236.
Swarovski Generation Silver Spiral Necklace
237.
Swarovski Glowing Key Layered Necklace
£49.00
£69.00
£99.00
 
238.
Swarovski Graceful Twist Necklace
239.
Swarovski Graceful Rose Gold Twist Necklace
240.
Swarovski Gold Groove Pendant
£85.00
£85.00
£99.00
 
241.
Swarovski Dancing Crystal Gold Necklace
  
£85.00
  
 


Shop Swarovski Jewellery | Argento

Stunning Swarovski Crystal pieces that make a show-stopping statement

The Swarovski Jewellery Collection at Argento is simply stunning, adding glamour to any outfit. Choose from contemporary rose gold pieces or go for classic Hollywood glamour with crystal necklaces and matching earrings.